دسته: مقاله

0

گفتگو با خانم سادات مدرسی یزدی

گفتگو با خانم سادات مدرسی یزدی نوه آیت الله موسس حوزه قم فرزند آیت الله سید علی مدرسی اکنون مدتهاست که از سوی دوستان و خوانندگان دائمی و مرتب نشریات ما، بعنوان مطالبه جدی،...