دسته: مطالب مفید

0

قرآن در نهج البلاغه

اقیانوس بیکران حقایق قرآن مجید، برترین و آخرین پیام خداوند و بزرگ ترین گوهر گرانبهای به جای مانده از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سرچشمه جوشان معارف اسلامی و اقیانوس...