قرآن

0

سوگند به ستارگان

سوره ١٦, آیه ٩٤ سوگندهاي خود را وسيله تقلب و خيانت در ميان خود قرار ندهيد، مبادا گامهاي ثابت (بر ايمان) متزلزل گردد خداوند کریم در تعدادی از آیات قرآن برای تاکید بر اهمیت...